За нас

Со текот на времето, бројот на клиентите корисници на персонални компјутери и лаптопи кои ги користеа нашите услуги  рапидно се зголемуваше. Со цел да одговориме на нивните потреби и барања, одлучивме нашите активности да ги  приспособиме кон нивините потреби.
Сааф Ком Дооел во своите услуги ја вклучи и продажбата на компјутерска опрема и галантерија, која е тесно поврзана со сервисиот. Во нашата понуда имаме широка палета на производи со совршен баланс на цената и квалитетот.

X